Novinky pro odborníky

 

Chronická bolest může přetrvávat i roky po operaci rakoviny prsu

Chronická pooperační bolest je u pacientek s rakovinou prsu obvyklým problémem a může přetrvávat i celé roky. K tomuto závěru došli autoři studie uveřejněné v listopadovém čísle časopisu Journal of the American Medical Association (JAMA).

Podle výsledků studie má zkušenosti s chronickou bolestí 47 % žen, které podstoupily operaci rakoviny prsu. Osmapadesát procent těchto pacientek má pak v operované oblasti poruchy čití. Podle autorů studie se těmto problémům stále věnuje příliš malá pozornost.

Značný rozsah studie umožnil autorům také identifikovat některé rizikové skupiny, u kterých je vznik chronické pooperační bolesti častější. Mezi rizikové faktory patří především nervové léze, radioterapie a nižší věk pacientky. Z tohoto důvodu je podle autorů důležité zaměřit se na rozvoj nových šetrných technik axilární disekce. Zároveň však autoři zastávají názor, že pro rozvoj chronické bolesti je velmi důležitý předoperační práh bolesti individuální pro každou pacientku.

V rámci studie byla zjišťována prevalence, rizikové faktory a závažnost chronické bolesti a senzorických poruch po operaci karcinomu prsu. Do studie bylo zahrnuto 3754 žen ve věku mezi 18 a 70 lety. Všechny tyto ženy podstoupily operaci, případně se podrobily také adjuvantní terapii, kvůli primárnímu zhoubnému nádoru prsu. Operace byly provedeny v Dánsku v letech 2005 a 2006. Údaje byly u žen zjišťovány obvykle 26 měsíců po prodělané operaci. Skupina žen, které vyplnily podrobný dotazník, byla rozdělena do dvanácti přesně definovaných skupin podle typu operace, adjuvantní terapie a chemoterapie. Chirurgické přístupy zahrnovaly jak mastektomii, tak prs šetřící výkony s disekcí sentinelové uzliny nebo axilární disekcí.

Do budoucna by se podle autorů studie měl výzkum zaměřit na včasnou identifikaci pacientek s vysokým rizikem vzniku bolesti. Tyto pacientky by měly obdržet včasnou terapii a výsledky terapie by měly být následně zhodnoceny. Zvládání chronické pooperační bolesti vyžaduje v současnosti spolupráci chirurgů, onkologů, algeziologů, psychologů, psychiatrů i rehabilitačních pracovníků.

(vek)

Zdroj: Gartner R, et al. Prevalence of and factors associated with persistent pain following breast cancer surgery. JAMA 2009;302(18):1985-1992.


 

Klinické studie

 

Abstrakty klinických studií

zobrazit

 

Ke stažení

 
www.prolekare.cz

Archiv časopisů

 
vstup na web proLékaře.cz

Fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku (SPC)

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Žloutenka a její léčba