O projektu

Komu jsou stránky určeny?

Internetové stránky Lecba-bolesti.cz jsou určeny laikům – pacientům, kteří se ve svém životě náhle, nebo pravidelně setkávají s bolestí, i jejich blízkým. Na stránkách prulomova-bolest.cz jsou informace určené pro odbornou veřejnost - lékaře všech oborů.

Veřejnost

Veřejnost a především pacienti se na stránkách seznamují se základními informacemi o bolesti, příčinách jejího vzniku a jejích typech bolesti. Stránky vyčerpávajícím způsobem komentují léčebné postupy u konkrétních typů bolesti. Stránky se věnují i seznámení veřejnosti s bolestí průlomovou, která může komplikovat stádia různých nemocí, především onkologických chorob. Její včasné rozpoznání lékařem a tomu a tomu odpovídající léčebný postup ušetří pacienta zbytečné bolesti a přispěje ke kvalitě jeho života. K tomu aby se lékař o výskytu průlomové bolesti u svého pacienta dozvěděl co nejdříve,přispívají stránky lecba-bolesti.cz tím, že se snaží veřejnost na výskyt této bolesti upozornit. K určení průlomové bolesti slouží i interaktivní dotazník.

Centra pro léčbu bolesti

Užitečným pomocníkem je mapa České republiky s kontakty na Centra pro léčbu bolesti. Obsah stránek je pravidelně aktualizován novinkami o léčbě bolesti, zajímavostmi, zprávami o alternativních postupech a psychologické pomoci. K jeho rozvoji přispívají sami čtenáři v rubrice Zkušenosti čtenářů.

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Logo NK

Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.


Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.