Jak bolest vzniká

Vnímání bolesti plní funkci signálu hrozícího nebo skutečného poškození tkáně. Jedná se o ucelený děj, který bychom Vám rádi přiblížili.

Bolest můžeme podle místa vzniku bolestivého podnětu rozdělit na nociceptorovou (signál vzniká na receptorech bolesti) a neuropatickou, kdy se podnět objevuje v průběhu nervové dráhy vedoucí bolest (např. na nervových vláknech).

Opravdu ostré upozornění 

Pokud dojde k poškození tkáně, jsou podrážděna nervová zakončení neboli receptory citlivé vůči bolesti, tzv. nociceptory. Ty jsou rozmístěny jak na kůži, tak ve tkáních. V celém těle je jich více než 3 miliony. Nejsou ale citlivé vůči každému podnětu. Reagují pouze na specifické typy signálů o určité intenzitě (práh bolesti). Nocireceptory podnět přemění na nervový signál, zesílí jej a vedou nervovými vlákny přes míchu do mozku. Tam dochází k jejich vyhodnocení a ke zpracování patřičné odpovědi. Tato odpověď je poté z mozku vyslána jako příkaz pro daný sval či jiný orgán, který jej má vykonat – např. ruka pustí ucho horkého hrnce. Lidé trpící nociceptorovými bolestmi je popisují nejčastěji jako ostré. Tento typ potíží je způsoben nejrůznějšími podněty. Mezi ně patří:

  • mechanické – např. náraz na tvrdou podložku,
  • termální – popáleniny nebo omrzliny,
  • chemické – třeba poleptání tkáně kyselinou.

Pocity jako při šoku 

Proces neuropatické bolesti je naprosto stejný jako u nociceptorové, pouze však s tou výjimkou, že podnět nevzniká na receptorech, ale na různých místech v průběhu nervové dráhy. Podkladem jeho vzniku může být:

  • infekce (např. bolest po pásovém oparu),
  • přerušení nervu (fantomová bolest, která vzniká po amputaci prstu nebo končetiny),
  • útlak některou z okolních struktur (např. nádorem),
  • postižení drobných cév zásobujících nervy živinami (diabetická neuropatie, tj. postižení nervů způsobené cukrovkou),
  • chronické onemocnění ledvin,
  • léčba nádorů (některými preparáty).

Často však příčina neuropatické bolesti ani nemusí být odhalena. Lidé ji popisují jako pálivou, bodavou a podobnou elektrickému šoku.

(ivh)

Zdroje:
TIDY, Colin. Neuropathic Pain. Dostupné z: www.patient.co.uk
PAIN RESOURCE CENTER. How Pain Develops. Dostupné z: www.painresourcecenter.com
ELLIS, Mary Ellen. Neuralgia. Dostupné z: www.healthline.com

Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.