Cíle léčby bolesti

Základním cílem při léčbě všech typů bolesti je snížení její intenzity na úroveň, která umožní člověku provozovat každodenní běžné aktivity a aktivně se zapojovat ve společnosti. V ideálním případě se podaří bolest úplně nebo dlouhodobě odstranit.

K dosažení tohoto cíle je možné přistupovat dvěma způsoby – nefarmakologickou a farmakologickou léčbou. Většinou je nutné obě metody kombinovat, abychom dosáhli dostatečného potlačení bolesti. 

Mezi další cíle při léčbě bolesti, ať už snadno, či hůře dosažitelné, patří:

  • zlepšení kvality života,
  • umožnit člověku opět provozovat aktivity, na které byl zvyklý,
  • začlenění zpět do společnosti,
  • kvalitnější spánek,
  • zlepšení nálady, omezení depresivních nálad.

(cabi)

Zdroj: zdravi.e15.cz,  vlastní zkušenost

Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.