Princip léčby bolesti

Bolest provází lidstvo od nepaměti a stejnou dobu se ji lidé s větší či menší úspěšností pokoušejí všemožně léčit. Dnes se terapie bolesti nastavuje každému individuálně a vždy se postupuje podle určitých základních principů. Léčba se však nedá optimálně nastavit bez toho, aniž by nemocný svou bolest podrobně popsal. 

Klíč k úspěšné léčbě bolesti

Prvním krokem k terapii bolesti je její podrobný popis. Bolest je totiž subjektivní – každý ji vnímá jinak. Lékař nemá možnost si bolest něčím změřit nebo zvážit. Vždy je odkázán na to, co mu řeknete. Čím přesněji tedy bolest popíšete, tím pravděpodobněji bude možné určit její příčinu a účinně ji léčit. Při popisu nezapomeňte zmínit:

 • lokalizaci (umístění) bolesti, příp. jestli bolest někam vyzařuje či vystřeluje, nebo jestli se jedná o nelokalizovatelnou bolest,
 • charakter bolesti (zda je bodavá, pálivá, řezavá apod.),
 • intenzitu čili sílu bolesti (např. hodnocení na stupnici od 0 do 10, v čem Vás bolest omezuje, jaké činnosti Vám znemožňuje atd.),
 • kdy obtíže začaly a jak dlouho trvají,
 • co intenzitu bolesti ovlivňuje:
  • jak se bolest mění během doby (dne, měsíce apod.),
  • co intenzitu bolesti snižuje,
  • co bolest zhoršuje,
 • které příznaky bolest doprovázejí (např. zvracení, nevolnost, únava apod.),
 • jestli se podobné potíže vyskytly v minulosti.

Léky a nefarmakologické postupy

Přestože jsou léky v terapii bolesti velice dobrým pomocníkem, nejsou pomocníkem jediným. Neméně důležité jsou i nefarmakologické postupy léčby, které velmi dobře doplňují účinek léků. Mezi ně například patří:

 • Podrobné informace od lékaře o Vašem zdravotním stavu, o pravděpodobném původu Vaší bolesti, o možných metodách její léčby a předpokládaném úspěchu léčby. Tak budete vědět, v jaké situaci se nacházíte a jak ji budete řešit. Vše tedy budete mít ve svých rukou a vyhnete se zbytečným pocitům úzkosti, které často pramení právě ze situací, kdy nevíte, co a proč se právě děje, a už vůbec nemáte tušení, jak to řešit. A úzkost vnímání bolesti zintenzivňuje a navíc celkově snižuje efekt léčby. 
 • Pravidelné kontroly u Vašeho lékaře – hlavně proto, aby bylo možné efekt léčby sledovat a v případě potřeby ji upravit.
 • Psychologická léčba – umožní Vám vyhýbat se negativním myšlenkám a pocitům, které mohou přicházet obzvláště u déletrvajících bolestí. Tyto nálady účinek léčby snižují a celkově bolesti zhoršují.
 • Zdravý životní styl – zdravá vyvážená strava, dostatek pohybu, pravidelné cvičení a dostatek odpočinku jsou základním předpokladem pro to, aby Vaše tělo mohlo normálně fungovat a abyste se mohli cítit dobře.
 • Podpora a dobré vztahy ve Vašem okolí – to jsou velmi dobré předpoklady pro to, abyste se cítili dobře po psychické stránce, a v závislosti na tom budou i Vaše bolesti slabší. 

(ivh)

Zdroje:
BRAUN, J. a DORMANN, A. Klinikleitfaden Innere Medizin. 8. vyd. Urban&Fischer, s. 729.
ENDLINK. Part I: Principles of Pain Management. [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: endlink.lurie.northwestern.edu

Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.