Škála bolesti

Bolest prožívá každý člověk jinak a druhý člověk ji těžko chápe. Proto je velice důležité bolest lékaři podrobně popsat. K tomu Vám mohou dopomoci i škály bolesti.

K čemu jsou škály dobré?

Škály bolesti spočívají v přiřazení číselné hodnoty nebo výrazu obličeje (emotikonu) k intenzitě bolesti. Jsou nejčastěji používané k hodnocení síly chronické bolesti nebo bolestí, které se často opakují (např. migréna). Jejich cílem je intenzitu bolesti lékaři přiblížit. Nikdy ale nesmějí být jedinou metodou jejího posuzování. Bez dalšího podrobného popisu bolesti (např. v čem bolest nemocného omezuje, jakého je charakteru apod.) má informace ze škály bolesti pouze omezený význam, protože stejnou bolest mohou dva různí jedinci na škále zařadit úplně jinam. 

Tyto škály ale nemusí popisovat pouze intenzitu současné bolesti. Je možné je rovněž použít k nastavení cíle terapie bolesti. Díky ní je možné určit, jakou míru bolesti je dotyčný schopen unést. Často totiž nemusí být možné chronickou bolest ztlumit úplně. Asi největší význam mají škály při hodnocení účinku léčby.

Používejte stále stejnou škálu

Velice důležitou zásadou při užívání škál bolesti je určit si, které číslo značí jakou intenzitu, a při posuzování daného bolestivého stavu používat pořád stejné rozmezí. To znamená, že například při posuzování dlouhotrvající bolesti zad si zvolíme rozmezí „bez bolesti (0) až po nejhorší bolest, kterou dotyčný zažil (10)“ a při posuzování této bolesti pokaždé vycházíme z tohoto rozmezí. Tak budou výsledky srovnatelné a lékař bude moci sledovat, zda je léčba úspěšná, nebo ne.

Pokud ale nevíte, jak si toto rozmezí určit, nabízíme vám jako inspiraci následující škálu od Karen Lee Richardsové, spoluzakladatelky americké National Fibromyalgia Association:

0 – stav bez bolesti.

Mírná bolest  – neustálá, sice obtěžující, ale každodenní činnosti příliš nenarušuje.

1 – Bolest je velice mírná, téměř nepostřehnutelná. Většinu času o ní nepřemýšlíte.

2 – Slabá bolest. Je obtěžující a může občas docházet k jejímu náhlému zhoršení ve smyslu „bodnutí, píchnutí“.

3 – Bolest je nápadná a rušivá. Jste ale schopni si na ni zvyknout a přizpůsobit se jí.

Středně silná bolest  – nápadně ovlivňuje Vaše každodenní aktivity.

4 – Středně silná bolest. Pokud se do určité aktivity opravdu ponoříte, jste schopni ji po nějakou dobu ignorovat. Jinak Vás stále obtěžuje.

5 – Ještě silnější bolest než u č. 4. Nejste schopni ji ignorovat na více než pár minut. S vynaložením určitého úsilí jste stále schopni pracovat nebo se podílet na společenských aktivitách.

6 – Ještě silnější bolest než č. 5. Bolest, která Vás omezuje v každodenních aktivitách. Máte potíže se soustředit.

Silná bolest – zneschopňující, nejste schopni vykonávat každodenní aktivity.

7 – Silná bolest, která ovládá Vaše smysly a opravdu silně omezuje Vaši schopnost vykonávat každodenní aktivity nebo udržovat společenské vztahy. Narušuje Váš spánek.

8 – Opravdu velmi intenzivní bolest. Fyzická aktivita je velice vážně omezena. Jakákoliv komunikace vyžaduje obrovské úsilí.

9 – Nesnesitelná bolest. Nejste schopni komunikovat a pláč či nářek nejste schopni kontrolovat.

10 – Nevýslovná bolest. Jste upoutáni na lůžko a můžete mít i různé poruchy vědomí. 

Různá řešení pro různé situace

Škály mohou být graficky různě řešeny. Od prostých vodorovných či svislých úseček s čísly od 0 do 10 či 100 přes různá zobrazení s obrázky obličejů až po svislé „teploměry bolesti“, užívané často u dětí.

www.stezen.cz

zdravi.e15.cz

Použití škál bolesti může být rovněž velice užitečné u lidí se sníženou schopností komunikace a vyjadřování (např. malé děti nebo někteří senioři). Tehdy může přijít vhod právě škála s obrázky výrazů obličeje.

(ivh)

Zdroje:
OPAVSKÝ, Jaroslav. Bolest v ambulantní praxi: od diagnózy k léčbě častých bolestivých stavů. Praha: Maxdorf 2011, s. 76–78. Jessenius.
RICHARDS, Karen Lee. Using the Pain Scale Effectively. Dostupné z: www.healthcentral.com
GRIFFIN, R. Morgan. Using the Pain Scale: How to Talk About Pain. Dostupné z: www.webmd.com

 

Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.