Podpůrné aktivity

Existuje řada postupů, které mohou samy o sobě bolest snížit. Většinou jsou ale tyto podpůrné aktivity kombinovány s farmakologickou léčbou, a zvyšují tak její celkový efekt a účinnost.

Mezi základní nefarmakologickou léčbu patří psychologická podpora. Špatný psychický stav pacienta může značně zhoršovat vnímání základní bolesti. Lékař by měl mít pro nemocného pochopení, a pokud usoudí, že by pacient potřeboval specializovanou psychologickou péči, měl by mu nabídnout možnost návštěvy psychologa či psychiatra. Součástí farmakologické léčby bolesti jsou proto nezřídka i antidepresiva. Strach, neznalost, úzkost z nejasné budoucnosti – to vše jen zhoršuje celkové vnímání bolesti, ať už akutní, či chronické.

Součástí podpůrných aktivit je také nácvik technik, které mohou pacientovi pomoci, aby alespoň na určitou chvíli přestal na bolest myslet. Patří mezi ně například různé relaxační či meditační cvičení.

Mezi další nefarmakologické postupy lze zařadit i akupunkturu a další netradiční postupy (čínská medicína, fyzioterapie u bolestí zad aj.), které lze v některých případech použít, pokud již vše ostatní selhalo.

Komplexní terapeutický přístup v léčbě bolesti tak zahrnuje nejen užívání léků (analgetik), ale i:

  • psychologickou podporu,
  • psychiatrické vyšetření,
  • relaxační, meditační cvičení,
  • akupunkturu,
  • fyzioterapii.

(cabi)

Zdroj: zdravi.e15.cz

Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.