Akutní bolest

Akutní bolest se objevuje jako odpověď organismu na reálné nebo hrozící poškození tkáně. Může mít různou intenzitu a charakter. Její trvání je krátkodobé a většinou odezní během několika hodin až dnů. Často se spíše považuje za příznak než nemoc, protože ji velice často doprovázejí i jiné symptomy (např. nevolnost).

Akutní bolest jako signál

Akutní bolest je nepříjemný pocit, který nás upozorňuje, že se v těle děje něco špatného. Je to obranný mechanismus, který se vyvíjel miliony let. Právě díky němu víme, že nám leccos škodí (např. že dotýkat se zapnutého vařiče opravdu není dobrý nápad). A když se akutní bolest ozve, děláme všechno pro to, abychom se jí zbavili.

Stačí odstranit příčinu

Akutní bolest se relativně snadno léčí. Stačí odstranit její příčinu a bolest odezní (např. po ošetření malého okrsku popálené kůže bolest odezní). To je její nejefektivnější léčba. Pokud to ale nestačí, není možné snadno zjistit a eliminovat příčinu nebo je  bolest příliš intenzivní, můžete sáhnout po lécích. Tento typ bolesti dobře reaguje na běžně dostupná analgetika (léky proti bolesti), někdy je ale potřeba se svěřit do péče lékaře (např. při náhle vzniklé bolesti břicha).

Kde je hranice mezi akutní a chronickou bolestí?

Akutní bolest se od chronické liší dobou trvání. Mezi odborníky neexistuje shoda v tom, kde přesně hranice mezi akutní a chronickou bolestí leží. Jedni prosazují hranici tří měsíců, jiní šesti a další akutní bolest vymezují tím, že trvá pouze do doby, než se zhojí její vyvolávající příčina (např. popálenina). Existuje také riziko, a to obzvláště při zanedbání léčby, že akutní bolest přejde do chronického stadia. 

Vliv na psychiku je přechodný

Vliv akutní bolesti na lidskou psychiku se nejčastěji projevuje úzkostí a strachem. Jde o součást stresové reakce, při které se zvýší krevní tlak, srdeční frekvence, dotyčný se více potí, zrychleně dýchá atd. a rovněž dochází ke změnám hladin některých hormonů (např. adrenalinu a glukokortikoidů). Po odeznění bolesti mizí i psychické projevy, které s ní souvisely.

V době, kdy dotyčný bolest prožívá, určuje způsob jeho chování a myšlení především její nepříjemnost. Ta je kromě smyslové složky bolesti (tzn. vnímání jejího charakteru, intenzity a lokalizace) dána i současným psychickým stavem člověka a také jeho názory na to, jak se bude bolest dále vyvíjet, jak dlouho bude trvat a jak je ovlivnitelná.

(ivh)

Zdroje:
OPAVSKÝ, Jaroslav. Bolest v ambulantní praxi: od diagnózy k léčbě častých bolestivých stavů. Praha: Maxdorf, 2011, s. 19, 64, 67
PAIN COMMUNITY CENTRE. Acute Postoperative Pain: Definition of Acute Pain. Dostupné z: www.paincommunitycentre.org
BERNSTEIN, Susan. What Causes Pain?. Dostupné z: www.arthritistoday.org

Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.