DP Nádorová bolest

 

Pravidla farmakologické léčby

Při léčbě se řídíme především pacientovým údajem o intenzitě a charakteru bolesti. Cílem léčby nemusí být vždy úplná bezbolestnost. Je však nutné dosáhnout zmírnění bolesti na subjektivně dobře snesitelnou úroveň.

Analgetika nasazujeme postupně podle síly jejich účinku. Schematicky tento přístup znázorňuje třístupňový analgetický "žebříček" WHO. Je výhodné kombinovat léky ze skupiny neopioidních analgetik se slabými nebo silnými opioidy. Pomocné léky ("adjuvantní analgetika", "koanalgetika") podáváme podle charakteru bolesti současně s analgetiky.

Analgetika podáváme v pravidelných časových intervalech ("podle hodin"). Délka intervalu závisí na farmakokinetických vlastnostech jednotlivých léků a lékových forem.

K zajištění dostatečné kontroly bolesti při její kolísavé intenzitě (tzv. "průlomové bolesti") je někdy třeba kombinovat lékové formy opioidů s dlouhým účinkem a lékové formy s rychlým uvolňováním (např. transdermální fentanyl a morfinový sirup).

Dávku analgetika stanovujeme vždy individuálně podle analgetického účinku a nežádoucích účinků. V učebnicích uváděné doporučené a maximální dávky silných opioidů mají informativní charakter, často je zapotřebí dávek vyšších.

Dáváme přednost co nejméně invazivnímu způsobu podání. Pro dlouhodobou léčbu je výhodné podání perorální a transdermální. V případě nemožnosti těchto způsobů podání lze některá analgetika podávat rektálně.

Pouze menšina nemocných potřebuje k tlumení chronické bolesti injekční analgetika. Léky lze podávat formou jednotlivých dávek v pravidelných intervalech nebo formou kontinuální subkutánní nebo intravenózní infuze. Ke kontinuální aplikaci je výhodné užití přenosných infuzních pump ("lineárních dávkovačů").

Pravidelně kontrolujeme analgetickou účinnost a výskyt nežádoucích účinků. Výskyt nežádoucích účinků není důvodem k přerušení podávání analgetik, ale k léčbě a řešení těchto nežádoucích účinků.

Pacientovi je třeba vystavit písemný časový plán užívání léků s informací o důvodu jejich nasazení a předat kontakt na lékaře pro případ výskytu závažných nežádoucích účinků.

Pacienta je třeba poučit o pravidlech užívání volně prodejných léků a přípravků k léčbě bolesti či potravinových doplňků na bolest a uklidnění. O úspěšné farmakologické léčbě bolesti lze hovořit, pouze pokud prospěch z analgezie jasně převyšuje zátěž nežádoucích účinků.

 

Klinické studie

 

Abstrakty klinických studií

zobrazit

 

Ke stažení

 
www.prolekare.cz

Archiv časopisů

 
vstup na web proLékaře.cz

Fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku (SPC)

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida