Doporučené postupy pro GP

BOLEST

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře (Novelizace 2008) [PDF 297 kB]

Autorský tým:
MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D.
Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii
a toxikologii ČLS JEP
MUDr. Marek Hakl, Ph. D.
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
MUDr. Jiří Kozák
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii
a toxikologii ČLS JEP
MUDr. Jan Lejčko
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
MUDr. Bohumil Skála, Ph. D.
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
MUDr. Ondřej Sláma
Česká onkologická společnost ČLS JEP
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, DrSc.
Česká onkologická společnost ČLS JEP

Zdroj: Stránky Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.