Chyby v léčbě bolesti

 

Jakých chyb se jako lékaři dopouštíme v léčbě bolesti nejčastěji?

Nedostatečná léčba bolesti

Z důvodů časových může dojít k přehlédnutí bolesti lékařem, zvláště pokud pacient aktivně svou bolest nehlásí. Disimulující a nespolupracující pacient může svou bolest skrývat. Strach z opiátů a závislosti vede také velmi často k zanedbání analgetické léčby.

U akutních bolestí je možno často ponechat pacienta bez dostatečné analgezie, v některých případech je to dokonce žádoucí (řada pacientů třeba s lehkými traumaty pohybového aparátu chce raději chodit, případně sportovat, a nečekat na řádné zhojení tkáňového poškození). U chronických bolestí je nedostatečná analgezie hrubou chybou, která může pacientovi zcela minimalizovat kvalitu života a společenské uplatnění.

Strach ze závislosti nesmí vést k obavě z preskripce opiátů, jsou-li indikovány ( více informací v doporučených postupech).

Nedodržení doporučených kombinací

V doporučených postupech naleznete doporučené kombinace analgetik, adjuvancií a koanalgetik umožňující snížení dávek, synergický analgetický efekt a v neposlední řadě redukci nežádoucích účinků. V podstatě neexistuje indikace pro podání samotného opioidu bez adjuvance.

Nepřihlížení k pomocným postupům

Je vhodné pacienty s bolestí vést k aktivnímu hledání cesty soužití s bolestí. V řadě případů navíc existuje reálná možnost snížit intenzitu bolesti nebo bolest zcela eliminovat – například u bolestí zad a šíje nebo u prostých bolestí hlavy. Zde mohou modifikace životosprávy (pravidelné cvičení u bolestí zad nebo relaxační metody a techniky mentální hygieny u bolestí hlavy) vést i k úplnému ústupu obtíží a je na lékaři, aby na to pacienta upozornil.

Nedostatečné monitorování odpovědi na analgezii

Je velmi účelné používat některou ze škál bolesti (klidně i jednoduchou VAS – viz dotazník bolesti) ke stanovení intenzity bolesti před léčbou i v jejím průběhu. Stejně tak je nejvýš vhodné monitorovat výskyt průlomové bolesti (viz průlomová bolest) a pracovat s jejím výskytem. Při zjištění výskytu průlomové bolesti je třeba pacienta vybavit záchrannou ("rescue") medikací a při častém opakování průlomu zvýšit razanci základní analgetické léčby.

 

Klinické studie

 

Abstrakty klinických studií

zobrazit

 

Ke stažení

 
www.prolekare.cz

Archiv časopisů

 
vstup na web proLékaře.cz

Fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku (SPC)

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci