Průlomová bolest

 

Průlomová bolest je náhlé, akutní zhoršení jinak chronické a případně i analgeticky zvládnuté bolesti. Průlomová bolest se objevuje jako jakýsi pomyslný vrchol bolesti, který zřetelně přeroste základní intenzitu bolesti. Ačkoli ne vždy je tomu tak, průlomová bolest obvykle doprovází předvídatelné situace. Typická je zátěž nezvyklé intenzity nebo druhu, v některých případech je provokujícím faktorem třeba i odchod stolice.

Pokud se průlomová bolest objevuje často, denně, je na místě přemýšlet o zesílení základní analgetické medikace. Ke zvážení nutnosti navýšení základní medikace je vhodné věnovat pozornost časovému průběhu bolesti. K tomu lze použít třeba jednoduchou škálu bolesti VAS 1–10, kterou pacient vyhodnotí každou hodinu a zanese ji do grafu intenzity bolesti. Je možné, že se pravidelně objeví vrchol bolesti třeba po obědě, v kterémžto případě je možno bolesti předejít.

Průlomovou bolest je třeba potlačit za pomoci mimořádné dávky analgetik. Dobře se v této indikaci osvědčily perorální opiátové přípravky, zvláště tinktura (laudanum). Moderní obdobou jsou opioidy v neinvazivních formách. Výhodný je např. fentanyl v náplasti (Matrifen) nebo v instranazálním spreji (Instanyl). Nevhodné jsou naopak perorální retardované formy opiátů, pro něž je v této indikaci nevhodný pozdní nástup účinku. Zajímavý efekt nabízí kombinace tramadol + paracetamol, efekt je dobře čitelný z grafu. Pro léčbu průlomové bolesti lze použít morfin s bezprostředním uvolňováním (IR forma). Někdy je výhodná kombinace lékové formy opioidů s dlouhým účinkem a lékových forem s rychlým uvolňováním (např. transdermální fentanyl a morfinový sirup).


 

Klinické studie

 

Abstrakty klinických studií

zobrazit

 

Ke stažení

 
www.prolekare.cz

Archiv časopisů

 
vstup na web proLékaře.cz

Fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku (SPC)

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba