Novinky pro odborníky

 

Dynamika průlomové bolesti versus farmakokinetika perorálně podávaného morfinu

Pojmem průlomová bolest označujeme přechodnou exacerbaci chronické bolesti. K tomuto akutnímu vzplanutí bolesti může dojít buď spontánně, nebo ve vztahu ke konkrétní předvídatelné (velká fyzická zátěž, stres apod.) či jiné nepředvídatelné události, a to i přes relativně stabilní a dostatečně kontrolovanou terapii chronické bolesti.

Pro průlomovou bolest bývá typický rychlý nástup a obvykle relativně krátká doba trvání. Někdy bývá označována také jako bolest epizodická. Opakované epizody průlomové bolesti mohou mít významný vliv na kvalitu života takto chronicky nemocných pacientů.

Průlomová bolest může mimo jiné vzniknout i v průběhu titrace dávky opioidů s cílem dosažení stabilní účinné analgetické dávky. Objeví-li se průlomová bolest na konci dávky, je potřeba použitou dávku navýšit, eventuálně zkrátit interval podávání. Efektivní vedení terapie je proto naprosto nezbytné a často se není možné vyhnout ani použití suplementárních dávek léků známých jako "záchranná medikace". Ideální záchranná medikace by měla být efektivní, měla by mít rychlý nástup účinku, relativně krátkou dobu trvání účinku a v neposlední řadě také minimální nežádoucí účinky.

Základem terapie zaměřené na zvládnutí průlomové bolesti bývají rychle působící opioidy. Dle dosud dostupných údajů by podávání perorálních opioidů s normálním uvolňováním mohlo být metodou volby pro pacienty užívající opioidy trvale. Avšak vzhledem k nástupu a době trvání účinku perorálních opioidů typu morfinu může být tento model terapie v mnoha jiných případech průlomové bolesti nevyhovující.

(mik)

Zdroj: European Journal of Cancer Care, Volume 18, Number 4, July 2009, pp. 331–337 (7)


 

Klinické studie

 

Abstrakty klinických studií

zobrazit

 

Ke stažení

 
www.prolekare.cz

Archiv časopisů

 
vstup na web proLékaře.cz

Fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku (SPC)

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce