Novinky pro odborníky

 

Fentanyl v léčbě průlomové bolesti u rakoviny

Léčivé přípravky s okamžitým uvolňováním silného opioidního analgetika fentanylu slouží k paliativní farmakoterapii přechodné exacerbace chronické bolesti. Tento souhrn hodnotí fentanyl dostupný v následujících lékových formách: perorální transmukózní přípravky (orotransmucosal fentanyl citrate – OTFC: sublingvální tablety, pastilky), bukální tablety a inhalační nosní sprej. Jsou tyto formy vzájemně zaměnitelné a kdy jakou formu s výhodou nejlépe použít v léčbě průlomové bolesti?

Prozatím nebyla publikována žádná klinická hodnocení zkoumající rozdíl účinnosti mezi různými lékovými formami s obsahem fentanylu. Dosud klinické studie srovnávají pouze účinnost látky oproti placebu. V komparativní studii, prezentované jako poster1, se popisuje rozdíl účinnosti mezi placebem a fentanylem ve třech různých lékových formách (bukální tablety, preparáty s fentanylcitrátem pro transmukózní vstřebávání [OTFC] a nosní sprej) a výsledky studie porovnávající perorální transmukózní vstřebávání fentanylu u pacientů současně užívajících morfinsulfát s okamžitým uvolňováním.

Všechny tři preparáty s obsahem fentanylu jsou průkazně účinnější oproti placebu a oproti tabletám s morfinsulfátem v indikaci průlomové bolesti. Podání fentanylu v nosním spreji zmírňuje intenzitu průlomové bolesti efektivněji oproti bukálním tabletám a ústním pastilkám v hodnoceném časovém intervalu. Všechny preparáty s rychlým uvolňováním fentanylu přinesly úlevu do 10–15 minut nezávisle na lékové formě. Maximální plazmatické koncentrace je však dosaženo rychleji po aplikaci nosního spreje s fentanylem.

Průlomová bolest vyžaduje lék s rychlým nástupem, optimální délkou účinku a s minimálním rizikem nežádoucích účinků. Široké spektrum dostupných preparátů s fentanylem umožňuje předepsat každému pacientovi na míru vhodnou formu, avšak hrozí nebezpečí chybného dávkování při změně přípravku kvůli odlišnostem různých lékových forem. Není proto vhodné přípravky přímo zaměňovat bez náležité úpravy úvodní dávky.

(thom)

Zdroj:
Stam W. B., Lenre M., Nolte T. et al.: Efficacy of intranasal fentanyl spray versus oral transmucosal fentanyl citrate, fentanyl buccal tablet and oral morphine for breakthrough pain in cancer: a meta-analysis of randomised controlled trials, Poster presentation: presented at ISPOR 11th Annual European Congress. Atény, Řecko. 8.–11. listopadu 2008.

London New Drugs Group – APC/DTC Briefing Document by Alexandra Denby, Fentanyl preparations for breakthrough cancer pain. National electronic Library for Medicines, publikováno online 20. 8. 2009.


 

Klinické studie

 

Abstrakty klinických studií

zobrazit

 

Ke stažení

 
www.prolekare.cz

Archiv časopisů

 
vstup na web proLékaře.cz

Fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku (SPC)

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba