Novinky pro odborníky

 

Nebojte se opioidů!

V léčbě bolesti se někdy z opatrnosti před nežádoucími účinky neprávem opomínají opiáty. A to přesto, že jsou velmi levné a velmi účinné. Cílem studie vědců z University of Texas v americkém Houstonu bylo zhodnocení používání metadonu v ambulantní léčbě bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním. Výsledky studie byly publikovány v odborném medicínském časopise Cancer.

Použití metadonu

Metadon je velmi účinný přípravek v léčbě nádorové bolesti. Přesto je v ambulantní léčbě opomíjen zejména vzhledem k údajně obtížné aplikaci a variabilní relativní účinnosti s dlouhým poločasem. Tento předsudek se pokusili ve své studie zbořit vědci z texaského Houstonu.

Studie se zúčastnilo celkem 189 ambulantních pacientů, u kterých byl metadon indikován v léčbě nádorové bolesti. U všech zúčastněných byla shromážděna jak demografická, tak i medicínská data a byl u nich sledován výskyt nežádoucích účinků. Jako selhání léčby metadonem vědci definovali stav, kdy musela být léčba zastavena pro nežádoucí účinky, pacient byl hospitalizován pro nekontrolovanou bolest, nebo nepokračoval v paliativní léčbě.

Výsledky studie

Na základě demografických dat se zjistilo, že průměrný věk účastníků studie byl 60 let, přičemž 53 % pacientů byly ženy a 92 % respondentů trpělo solidními nádory. Celkem bylo ve studii provedeno 100 nových indikací k podávání metadonu a 89 pacientů dostalo metadon po jiné terapii. Velikost podané dávky se pohybovala mezi 5 a 30 mg/den. Úspěšnost podání metadonu dosahovala 92 % u nových pacientů a 84 % u pacientů s jinou předchozí terapií.

Co se výskytu nežádoucích účinků týče, mezi nejčastější patřily nevolnost a zácpa, s prodlužujícím intervalem léčby ale docházelo k jejich vymizení. Zvýšení výskytu sedace, stuporu či deliria se neprokázalo.

Opiáty ano, či ne?

Podle provedené studie je ambulantní léčba nádorové bolesti pomocí opiátů, zejména metadonu, bezpečná, má vysokou účinnost a nízký výskyt nežádoucích účinků. Proto není třeba se jí bát a lze ji u onkologických pacientů indikovat.

(kam)

Zdroj: Parsons HA, et al. Methadone initiation and rotation in the outpatient setting for patients with cancer pain. Cancer 2009. Publikováno online před tiskem 18. 11. 2009. DOI: 10.1002/cncr.24754


 

Klinické studie

 

Abstrakty klinických studií

zobrazit

 

Ke stažení

 
www.prolekare.cz

Archiv časopisů

 
vstup na web proLékaře.cz

Fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku (SPC)

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci