Novinky pro odborníky

 

Neuropatická a nociceptivní bolest u nádorů hlavy a krku léčených radioterapií

Bolest v oblasti hlavy a krku může být v souvislosti s nádorovými procesy způsobena buď přímo samotným růstem nádoru, nebo jako následek jeho léčby. Bolest pak má jak nociceptivní, tak i neuropatickou složku. Více se touto problematikou zabývali vědci a lékaři z Illinoiské univerzity, kteří svůj výzkum publikovali v odborném medicínském časopise Head & Neck Oncology.

Účelem studie, kterou provedli vědci z Centra pro výzkum rakoviny na Illinoiské univerzitě, bylo posoudit dráhy a rozsah bolesti v orofaciální oblasti před léčbou nádorů orofaciální oblasti pomocí radioterapie a po ní. Do studie se celkem zapojilo 124 pacientů s nádorem v orofaciální oblasti.

Skupina se skládala z 95 mužů a 29 žen, přičemž průměrný věk sledovaných pacientů byl 54,7 roku a všichni pacienti byli léčeni pomocí radioterapie. Pacienti během studie několikrát vyplňovali McGillův dotazník bolesti, třikrát během samotné terapie a jednou přesně po třech měsících od vstupu do studie.

Výsledky studie

Jak studie ukázala, většina bolesti, kterou pacienti v průběhu studie trpěli, byla způsobena buď samotným progresivním růstem nádoru, nebo byla dávána do souvislosti s prodělanou radioterapií. 59 % účastníků studie uvedlo, že bolest, kterou prožívali, byla o něco málo menší, než na začátku předpokládali. Celých 29 % pacientů s úrovní bolesti ani po proběhlé léčbě spokojeno nebylo.

Nejhorší uvedená bolest byla 3,0 ± 1,3 na pětistupňové škále. Intenzita bolesti, která byla přítomná už na počátku studie, se po dvou týdnech zhoršila, ke konci léčby naopak klesla a na stejné hladině zůstávala i během následujících třech měsíců. Nejčastější neuropatické bolesti byly popisovány jako bodavé a pálivé, u nociceptivní pak jako řezající a pulzující. Kontinuální bolest se vyskytovala u 57 % pacientů, kontinuální a intermitentní pak u celých 79 % pacientů.

Jak se v této studii potvrdilo, nádorová bolest může být způsobena jak progresivním růstem nádoru, tak i jeho terapií. Bolest pak výrazně ovlivňuje kvalitu života pacientů, proto by jí měli lékaři věnovat zvýšenou pozornost.

(kam)

Zdroj: Epstein J. B.: Neuropathic and nociceptive pain in head and neck cancer patients receiving radiation therapy., Head Neck Oncol. 2009 Jul 14; 1 (1): 26.


 

Klinické studie

 

Abstrakty klinických studií

zobrazit

 

Ke stažení

 
www.prolekare.cz

Archiv časopisů

 
vstup na web proLékaře.cz

Fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku (SPC)

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR