Adjuvantní analgetika

 

Jedná se o skupinu léků primárně určenou pro jinou indikaci, než je bolest (epilepsie, deprese atd.). AA se užívají pro svůj analgetický efekt samostatně nebo jako doplněk při základní analgetické medikaci. Tzv. víceúčelová AA působí adjuvantně u většiny typů chronické bolesti.

Portenoy dělí adjuvantní analgetika na 4 základní velké skupiny:

 1. Víceúčelová AA
 2. AA pro neuropatickou bolest
 3. AA pro muskuloskeletánní bolest
 4. AA pro nádorovou bolest

Víceúčelová AA

Antidepresiva (AD)

 • AD I. generace – amitriptylin – titrační podávání, maximálně do 100 mg denně, riziko anticholinergních projevů, kontraindikace – glaukom, hypertrofie prostaty, arytmie; klomipramin, nižší anticholinergní projevy, stejné dávkování; dosulepin, dobře snášen, do 150 mg denně.
 • AD II. a III. generace – maprotilin, fluoxetin, paroxetin, citalopram jsou indikovány v případě zvýšeného rizika podávání AD I. generace. AD III. generace (SSRI) mají nižší vlastní analgetický efekt než AD I. generace.
 • AD typu SNRI – venlafaxin je analgeticky účinnější než AD typu SSRI, podává se v jedné denní dávce 75–150 mg.

α2-adrenergní agonisté
– klonidin, tizanidin mohou být účinné u chronické refrakterní bolesti s dysfunkcí sympatiku. Klonidin potlačuje projevy abstinenčního syndromu.

Kortikosteroidy
– mívají podpůrný efekt u některých typů chronické refrakterní bolesti – metylprednizolon, dexametazon v ekvivalentních dávkách v počáteční nárazové dávce a následné udržovací. Při jejich podávání je třeba znát riziko iritace GIT, poruch tolerance glukózy, koagulopatie, osteoporózy atd.

AA pro neuropatickou bolest

 • Antikonvulziva a GABA agonisté – karbamazepin do 1 600 mg pro die, kyselina valproová do 1 000 mg pro die, gabapentin do 3 600 mg pro die, pregabalin 150–300 mg pro die. Výhodný bezpečnostní profil, nízký výskyt lékových interakcí a účinnost jsou faktory, pro které jsou gabapentin a pregabalin uváděny jako antikonvulziva první volby pro neuropatickou bolest. Klonazepam do 3 mg pro die. Pro indikaci algické formy diabetické polyneuropatie je možno použít duloxetin.
 • Lokální anestetika – mexiletin, mezokain v pomalé infuzi.
 • Kalcitonin – bývá efektivní u bolesti udržované sympatikem a u bolestí při osteoporóze.
 • Sympatolytika – prazosin, fenoxybenzamin – při dysfunkci sympatiku.

AA pro muskuloskeletánní bolest

– centrální myorelaxancia mohou mít analgetický efekt zejména u některých typů akutních bolestí zad.

AA pro nádorovou bolest

– viz doporučený postup pro farmakoterapii nádorové bolesti.
 

Klinické studie

 

Abstrakty klinických studií

zobrazit

 

Ke stažení

 
www.prolekare.cz

Archiv časopisů

 
vstup na web proLékaře.cz

Fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku (SPC)

 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci