Bolest nádorová

Nádorová bolest je způsobena rakovinným bujením. Ačkoli drážděním nervů mohou bolet i některé nezhoubné (tedy benigní) nádory, typická je nádorová bolest pro nádory zhoubné, tedy rakovinu v užším slova smyslu. Nádory obvykle bolí až v pozdním stadiu, v raných fázích rakovinného bujení jsou naopak jakékoli bolesti neobvyklé. Příčin nádorové bolesti je několik. Může se jednat o poškození kostí a místní destrukci tkání prorůstajícími nádorovými masami s drážděním přiléhajících nervů. Bolesti mohou být způsobeny třeba i zvětšováním celkového objemu toho kterého orgánu (například jater, kam řada nádorů ráda metastazuje) s bolestmi z rozpínání pouzdra a útlaku dalších struktur v okolí. V neposlední řadě může jít i o postižení centrálního nervového systému, i když třeba metastázy na mozku se projevují spíše jinými neurologickými poruchami.

Nádorová bolest je chronická, úporná a často velmi intenzivní, a zaslouží si proto pečlivou analgetickou léčbu za použití celého spektra dostupných analgetik. I zde obvykle zpočátku dostačují NSA, postupně je však obvykle potřeba přejít na těžší kalibr opiátů.

Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.