Bolest po operaci

Pooperační bolesti jsou svízelí období, které následuje po chirurgických výkonech. Bolest je dána zánětem, který je pro tělo univerzální odpovědí na dráždění a patří k průběhu hojení. Bolí obvykle srůstající řezy po laparotomiích (operacích s "rozříznutím" břicha) a obecně bolí různé poškození tkání způsobené agresivním zásahem do organismu, jaký představuje každá operace. Obvyklá je bolest v místě operační rány, mnohem menší nebo téměř žádné bývají bolesti po laparoskopických výkonech. Bolí samozřejmě komplikace, jako je hnisající rána atd.

Léčba spočívá především v klidovém režimu, který tkáním usnadňuje hojení a srůstání. Vhodné je i použití tišicích prostředků.

Z podpůrných aktivit je vhodné zmínit masáž jizvy. K masáži je třeba přistoupit až s odstupem mnoha týdnů po operaci, každopádně nejdříve po odstranění stehů. Masáže jizvy mohou účinně zabránit přilnutí jizvy k podkoží a vtažení jizvy; kosmetický efekt operace je pak nepatrný.

Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.