Bolest porodní

Porodní bolest je typickým průvodním znakem porodního děje. Bolest způsobují především kontrakce (tedy stahy) dělohy, ale bolestivé je i roztažení měkkých tkání porodních cest (hrdlo děložní, pochva, svaly dna pánevního a hráz). Většina žen je schopna porodit bez farmakologického útlumu porodních bolestí.

Existují však možnosti, jak ženám ulevit, pokud porod postupuje například příliš pomalu. Velmi vhodnou analgetickou metodou je epidurální anestezie, spočívající v podání anestetika do prostoru kolem tvrdé pleny (což je vnější obal) míšní uvnitř páteřního kanálu. Anestetikum pak přerušuje tok informací mezi míchou a periferními nervy, což mimo jiné znamená přerušení pocitu bolesti.

Porodní bolesti je možno ovlivnit celou řadou nefarmakologických opatření. Vhodnější polohou matky k porodu je takové postavení, kdy pomáhá gravitace Země. Vleže na zádech má sice porodník ideální přehled o tom, se v klíně rodičky děje, ale matka musí gravitaci často téměř překonávat. Přirozené porody často probíhají na "bobku", vkleče, ve visu nebo vsedě s rozkročenýma nohama. Porodní bolesti drží na uzdě také vhodné dýchání, které lze předem nacvičit. I přítomnost blízké osoby u porodu, často otce, může být pro matku velkou oporou.

Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.