Jména bolesti

Jak bolest pojmenováváme? Existuje samozřejmě celá škála subjektivních pojmenování, zpřesnění a určení bolesti. Tyto pojmy snad nemusíme vysvětlovat, hovoří přece samy za sebe: bolest pálivá, bodavá a píchavá, nebo naopak tupá, bolestivý tlak atd.

Trocha latiny

Jakkoli je latina mrtvý jazyk, setkáváme se s ní často, obohatila náš každodenní slovník – a ten doktorský obzvlášť. Na jaké pojmy doktorského žargonu můžete v souvislosti s určením bolesti narazit?

 • Nociceptivní bolest
  bolest vzniklá drážděním nociceptorů v tkáni, tedy mrazem, horkem, tlakem, pořezáním nebo jiným poškozením.
 • Neuropatická bolest (neuralgie)
  je bolest vznikající v důsledku postižení, poškození nervu nebo míchy s mozkem. Nerv může poškodit přímé násilí nebo infekce, porucha prokrvení, nádor, …
  Tato bolest bývá chronická, netýká se tedy jen krátkého období po zranění či nemoci. Poškozený nerv může bolet dlouho poté, co se ostatní tkáně zahojí. Neuropatická bolest je častá například u cukrovkářů, kterým nemoc poškodila nervy.
 • Psychogenní "v duši se rodící" bolest
  není vyvolána poškozením částí těla. Tato bolest vzniká z rány na duši a duše si "vysní" bolest tam, kde uzná za vhodné. Touto bolestí se často projevují traumata, stresy, křivdy a balvany na srdci.
 • Smíšená bolest
  má nociceptivní a neuropatickou složku.
 • Povrchní bolest
  cítíme někde na povrchu těla, speciálním případem je bolest na sliznicích. Bolest v krku při polykání je také povrchová.
 • Hluboká bolest
  naproti tomu vyzařuje z hloubky. Velmi často jde o bolest obtížně umístitelnou, tupou.
 • Projikovaná bolest
  je cítit v jiném než postiženém místě těla. Při neuropatickém postižení mozku nebo míchy tak může být dráždění pociťováno jako bolest v místě, které postižený neuron "hlídá". Například při prorůstání nějakého nádoru do míchy mohou postiženého pacienta bolet ruce.
 • Fantomová bolest
  je zvláštní druh neuropatické bolesti. Toto je utrpení mnohých lidí s amputovanou končetinou. Ačkoli pacient postrádá třeba celou ruku, pociťuje v ní bolesti. Těmto bolestem je obtížné ulevit.
 • Kauzalgie
  je zvláštní druh bolesti okrajových částí těla doprovázený poruchou prokrvení a pocením. Vzniká poškozením nervu mimo páteř.
 • Hyperalgezie
  je stav zvýšené citlivost k bolesti. Stav je dán podrážděním nociceptorů a doprovází typicky infekční nemoci a některé alergické projevy. Hyperalgezii způsobuje například i jed ptakopyska (samci mají na zadních nohou jedový trn).
 • Allodynie
  je, když jsou i jinak a jindy nebolestivé podněty vnímány pacientem jako bolestivé. I pouhý lehký dotek prstu nebo i přikrývky pak může způsobovat značnou bolest.
Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.