Průlomová bolest

Jako průlomovou bolest označujeme zhoršení jinak poměrně stabilní chronické bolesti. Pacient pociťuje bolesti, tu méně, tu více, ale najednou se mu značně přitíží a intenzita bolesti výrazně vzroste. Tomu říkáme průlomová bolest.

Provokace průlomové bolesti

Průlomová bolest se sice někdy objevuje zdánlivě bezdůvodně, obvykle ji ale způsobuje námaha nebo jiné zřejmé provokační faktory. Někdy se může objevit po (obtížné) stolici, u jiného pacienta třeba po námaze nezvyklé druhem nebo intenzitou (dlouhá procházka).

Hodnocení průlomové bolesti

Pacient si je dobře vědom toho, kdy se mu přitíží, takže nebývá obtížné průlomovou bolest hodnotit. Obvykle je navíc chronická bolest víceméně potlačena dlouhodobým podáváním léků a průlomová bolest se náhle vynoří jako momentální podstatné zhoršení. Pokud je třeba zhodnotit průlomovou bolest objektivněji, lze použít modifikovanou škálu VAS. Škála VAS je základní nástroj k hodnocení bolesti (viz dotazník bolesti). Pokud jej odebíráme každou hodinu a výsledek zakreslíme do grafu, průlomová bolest se pak znázorní jako "kopeček".

Léky a průlomová bolest

O průlomové bolesti má smysl hovořit při chronické bolesti. Na chronickou bolest má většina pacientů nasazenu analgetickou medikaci, jejímž úkolem je bolesti potlačit. Pokud se průlomová bolest neobjevuje často, řeší se záchrannou, tzv. rescue medikací (viz dále). Pokud však průlomová bolest obtěžuje pacienta často, je na místě zvýšit účinnost základní medikace a posílit tak "clonu" proti bolesti. Je vždy snazší bolesti předcházet a zvýšenou dávkou analgetik zabránit průlomové bolesti. Pokud se již bolest i přes analgezii objeví, bývá celková spotřeba analgetik větší.

Rescue medikace

Jako rescue medikaci označujeme nějaký lék, který lékař pacientovi dává k dispozici, aby si jej aplikoval právě při průlomové bolesti. Obvykle se jedná o nějaký rychle působící opiát. V úvahu připadá třeba opiátový nosní sprej, dobře použitelná je i opiová tinktura.

Anketa

Jak zvládáte dlouhé cestování?

Proč je důležité léčit bolest

Co rozhoduje o tom, zda náš práh bolesti bude vysoký nebo nízký? Kdo vnímá bolest intenzivněji, muži nebo ženy? Jak se bolest léčí? Máme se bát opiátů? Na to vše jsme se zeptali primáře Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů Fakultní nemocnice Motol, MUDr. Jiřího Kozáka.

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá
Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.